Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu

Numer umowy MOPS.DZP.324.25/2019
Data podpisania 31.05.2019
Przedmiot zamówienia:

Świadczenie w okresie od 31.05.2019 r. do 30.04.2021 r., w wymiarze 6900 godzin, specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, z terenu Gdyni, na rzecz osób, którym przyznano te usługi decyzją administracyjną.

Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, reprezentowana przez Mirosławę Jezior – Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Agencja Służby Społecznej Kościelak Sp. J. z siedzibą w Warszawie (02-579) przy ul. Kwiatowej 9
Wartość zamówienia: Do kwoty 288 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Pakólska
Nr telefonu: 58 620-88-07
E-mail: a.pakolska@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 31.05.2019
Data udostępnienia informacji: 26.06.2019