Usługa zapewnienia miejsc w schronisku dla bezdomnych w Sztumie i Malborku

Numer umowy MOPS.DZP.324.29/2019
Data podpisania 30.09.2019
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu miejsc w schronisku dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miasta Gdyni wraz z wyżywieniem oraz zapewnienie wyżywienia dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miasta Gdyni, realizowanej w schronisku dla bezdomnych pod adresami:
1. Szawałd 16, 82-200 Malbork,
2. ul. Stafana Żeromskiego 8, 82-400 Sztum.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Pana Jarosława Józefczyka – Zastępcę Dyrektora jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Bezdomnych „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie 22, 82-720 Ryjewo
Wartość zamówienia: Do kwoty 1 644 750,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Kowalewski
Nr telefonu: 58 662-00-11
E-mail: m.kowalewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 30.09.2019
Data udostępnienia informacji: 30.10.2019