Petycja w sprawie informacji dotyczącej opublikowania służbowych numerów komórkowych UMG

Data złożenia petycji: 26.08.2019
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Szulc-Efekt sp z o.o.
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Skan petycji: Plik pdf  treść petycji - rozmiar: 71kb
Przewidywany termin zakończenia: 26.11.2019
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 06.09.2019
Data udostępnienia informacji: 06.09.2019