Dyrektor Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 53 w Gdyni

Dyrektor Przedszkola nr 53 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93
poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wymiar etatu:  1 etat
Planowane zatrudnienie: od 1 września 2019r.
 
Kandydat ubiegający się o pracę na w/w stanowisku:
·         Posiada kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.
·         Posiada obywatelstwo polskie.
·         Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
·         Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne ust. 1 pkt 4 KN.
·         Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.
 
Dodatkowo:
·         Jest odpowiedzialny, kreatywny, dyspozycyjny i sumienny.
·         Przestrzega podstawowe zasady moralne, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
·         Potrafi pracować w zespole.
·         Mile widziane kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu.
Miejsce i termin składania ofert (CV i list motywacyjny):
Dokumenty należy składać w Przedszkolu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 lub przesłać na adres: przedszkole@p53.edu.gdynia.pl
               
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)”
 

Pozostałe informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Romanowska-Szychowska
Wprowadził informację: Andrzej Łysaczenko
Data wytworzenia informacji: 20.05.2019
Data udostępnienia informacji: 20.05.2019