Edukator - opiekun ekspozycji w CN EXPERYMENT w Gdyni

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko: opiekun ekspozycji–edukator
 
Wymiar etatu: pełen etat (równoważny system pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru pracy do 12 godzin).
 
Główne obowiązki na stanowisku: 

· opieka edukacyjna w Centrum Nauki EXPERYMENT,
· demonstracja i animacja wystawy interaktywnej w Centrum Nauki EXPERYMENT,
· nadzór nad stanowiskami w Centrum Nauki EXPERYMENT,
· prowadzenie zajęć i warsztatów w Centrum Nauki EXPERYMENT,
· przygotowywanie scenariuszy zajęć i warsztatów, pokazów naukowych i ich realizacja,
· promocja Centrum Nauki EXPERYMENT,
· prowadzenie bieżącej działalności Centrum Nauki EXPERYMENT.
 
Wykształcenie: 

• wyższe; preferowane nauki ścisłe.

Wymagania niezbędne:

• zainteresowania związane z nauką,
• swoboda podczas wystąpień publicznych,
• umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• znajomość pakietu MS Office (MS Excel i MS Word),
• umiejętność pracy w zespole,
• wysoka kultura osobista,
• sumienność,
• gotowość do pracy także w weekendy,
• mile widziana umiejętność obsługi programów od obróbki audio/video.
 
Oferujemy:

• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się Instytucji,
• Możliwość rozwoju zawodowego,
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV i list motywacyjny,

Składanie dokumentów:

Dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek W-K, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni oferta pracy – opiekun ekspozycji - edukator (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@experyment.gdynia.pl do dnia 31.10.2018 r.

Inne informacje: 
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98.  Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu  zostaną zniszczone, z wyjątkiem danych osób zatrudnianych. W czasie procesu rekrutacji osobom biorącym w niej udział przysługuje pełne prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, a także zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
 
CNE przetwarza dane osobowe na podstawie:
  • art. 6.1 lit. c RODO - wykonanie ciążących na CNE obowiązków prawnych, wynikających z Kodeksu Pracy i ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2018r., poz 405)
  • art 6 ust 1 lit. b RODO – realizacja umowy, oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Jeżeli w procesie przetwarzania danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa uczestnikowi naboru  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione
do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych. CNE udostępni dane osobowe:
wybranym pracownikom CNE w zakresie wynikającym z obowiązków na zajmowanym stanowisku,
podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej - (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej.
CNE nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować pod adresem e-mail rekrutacja@experyment.gdynia.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@experyment.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Natalia Grzywacz-Leszkowska
Wprowadził informację: Małgorzata Reszka
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 09.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2018 10:56 Dodanie informacji Małgorzata Reszka