Nabór kandydata na stanowisko specjalisty ds. płac

Nabór kandydata w wymiarze 1/1 etatu na stanowisko specjalisty ds. płac w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdyni
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. 2018 poz. 1260 Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 207 ogłasza  nabór kandydata  w wymiarze 1/1  etatu na stanowisko specjalisty  ds. płac.
 
Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie;
pełna zdolność do czynności prawnych;
kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa,
posiadanie  następujących kwalifikacji zawodowych:
wykształcenie wyższe ekonomiczne i min. 2 letnie doświadczenie zawodowe
lub
wykształcenie średnie ekonomiczne i min. 3 letnie doświadczenie zawodowe;
bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
znajomość tematyki wynagrodzeń i  programów płacowych.
 
Wymagania pożądane:
znajomość programu Progman i Płatnik;
znajomość przepisów dot. funkcjonowania oświaty;
samodzielność i kreatywność; 
umiejętność interpretowania przepisów.
 
Główne obowiązki:
naliczanie wynagrodzeń zatrudnionych pracowników;
prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
sporządzanie list płac pracowników;
prowadzenie prawidłowych i terminowych rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym; przygotowywanie i zlecanie przelewów w bankowym systemie elektronicznym;
czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów;
sporządzanie sprawozdań i analiz GUS, SIO oraz z zakresu zajmowanego stanowiska;
dekretacja dokumentów księgowych.

Wymagane dokumenty:  
list motywacyjny;
CV;
dyplom uczelni lub świadectwo ukończenia szkoły średniej potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie);
świadectwa pracy (kopie);
oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu w  pełni z praw publicznych.


Miejsce składania dokumentów:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2  81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 207  - sekretariat,
z dopiskiem: oferta pracy: specjalista ds. płac             
Tel. 058 622 2624.   

Termin składania dokumentów: 08.11.2018r. godz. 14.00


Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób  nie zakwalifikowanych  zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane niewykorzystane w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Stadnicka
Wprowadził informację: Arkadiusz Gużyński
Ostatnio zmodyfikował: Arkadiusz Gużyński
Data wytworzenia informacji: 26.09.2018
Data udostępnienia informacji: 18.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2018 09:23 Dodanie informacji Arkadiusz Gużyński
18.10.2018 09:18 Aktualizacja treści Arkadiusz Gużyński