Nabór na stanowisko konserwatora w Przedszkolu nr 9 w Gydni

Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora
Dyrektor Przedszkola nr 9 w Gdyni ul. Bp. Dominika 5
poszukuje kandydata na stanowisko konserwatora

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  3/4 etatu – 30 godz. tygodniowo
Planowane zatrudnienie: od 1 czerwca 2019r.
Główne obowiązki:
Stanowisko podlega dyrektorowi.
konserwacja urządzeń znajdujących się w wyposażeniu budynku przedszkola,
wykonywanie drobnych prac, jak naprawa krzeseł, stołów, szaf, okien, zabawek, drzwi,
naprawa i konserwacja urządzeń sanitarnych,
wykonywanie drobnych prac ślusarskich,
utrzymanie porządku wokół przedszkola, drobne prace ogrodnicze,
wykonywanie drobnych prac remontowych: malowanie,
wymiana lamp oświetleniowych, świetlówek.
naprawa sprzętu gospodarczego i pomocy naukowych.
dbanie o czystość własnego stanowiska pracy i powierzonego sprzętu.
przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów bhp i p.poż.
wykonywanie bieżących poleceń dyrekcji związanych z aktualnymi potrzebami.
Warunki pracy:

Wymagany kontakt z pracownikami przedszkola. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku i na zewnątrz,  miejsce pracy - cały obszar przedszkola. Budynek bez  windy.
 
Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)”
 
Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w Przedszkolu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
               
Pozostałe informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 622 26 51.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Czykier
Wprowadził informację: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 15.05.2019
Data udostępnienia informacji: 15.05.2019