Nabór na stanowisko KUCHARZA

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko: kucharz
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym r 2 w Gdyni,
ul. Energetyków 13
 
1.    Określenie stanowiska pracownika: kucharz- 1 etat (40 godzin tygodniowo)
 
2.    Forma zatrudnienia:
      umowa o pracę od dnia 31.08.2018r. ( wstępnie umowa na zastępstwo)
 
 
3.    Wymagania niezbędne:
·        obywatelstwo polskie,
·        niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub przestępstwo karne skarbowe,
·        pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
·        wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe gastronomiczne,
·        minimum rok udokumentowanego doświadczenia pracy na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej,
·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 
4.     Wymagania dodatkowe:
·        umiejętność pracy w zespole, sumienność, pracowitość, dobra organizacja pracy
 
5.    Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
·        przyrządzanie posiłków zgodnie z obowiązującym jadłospisem i zasadami technologii (śniadania i kolacje dla ok. 10 osób; obiady dla ok. 30-40 osób)
·        odpowiedzialność za jakość i terminowość wydawanych posiłków,
·        dbanie o racjonalne zużycie produktów,
·        utrzymywanie wraz z personelem kuchni i pomieszczeń pomocniczych, naczyń, urządzeń i sprzętu w czystości i porządku zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi,
·        dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,
·        przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i HACCP.
 
6.    Wymagane dokumenty:
·        CV
·        kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
·        zgodna na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (druk poniżej)
 
7.    Termin i miejsce składania dokumentów
 
·        dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka – pok. 9 w godz. 9.00-14.00 (poniedziałek-piątek) lub
·        pocztą elektroniczną na adres sosw2gdynia@wp.pl
·        termin składania dokumentów – 28 sierpnia 2018r.
·        zastrzega się prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
·        złożone dokumenty można odbierać do dnia 3.09.2018r., po tym terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone komisyjnie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Krumholc
Wprowadził informację: Ewa Sadecka
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Sadecka
Data wytworzenia informacji: 14.08.2018
Data udostępnienia informacji: 14.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2018 12:10 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
14.08.2018 12:02 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
14.08.2018 11:22 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
14.08.2018 11:20 Dodanie informacji Ewa Sadecka