Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Dyrektor Przedszkola Nr 51 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

1. Przedmiot naboru:
Stanowisko: Nauczyciel przedszkola
Miejsce pracy: Przedszkole nr 51 "ul. Władysława IV 52 Gdynia
Wymiar zatrudnienia: umowa na zastępstwo od 01.09.2019r.
Wymiar etatu: cały etat
2. Wymagania
Kandydat ubiegający się pracę na ww. stanowisku:
• Posiada kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.
• Posiada obywatelstwo polskie. 
• Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 
• Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne ust. 1 pkt 4 KN
• Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Ponadto:
• Jest odpowiedzialny, kreatywny, dyspozycyjny, sumienny.
• Przestrzega podstawowych zasad moralnych, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej. 
• Potrafi pracować w zespole.
• Mile widziane kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu 
• Mile widziane kwalifikacje do prowadzenia terapii logopedycznej.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Przedszkolu od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 15:00 lub przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: przedszkole@p51.edu.gdynia.pl  do dnia 23.08.2019r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Szczukiewicz
Wprowadził informację: Sandra Ratowska - Dzierżyńska
Ostatnio zmodyfikował: Sandra Ratowska - Dzierżyńska
Data wytworzenia informacji: 07.08.2019
Data udostępnienia informacji: 07.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2019 11:40 Aktualizacja treści Sandra Ratowska - Dzierżyńska