Nabór na stanowisko POMOC KUCHENNA w wymiarze 1/1 etatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1

Informacja o naborze
 
Dyrektor  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1
 w Gdyni poszukuje kandydatki/kandydata  na stanowisko:  POMOC  KUCHENNA
1/1 etatu, zatrudnienie  od „zaraz” po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych i dostarczeniu badań lekarskich o przydatności na stanowisko oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Praca od poniedziałku do piątku (8 godzin dziennie) wg grafiku ustalonego na dany rok  szkolny 2019/2020.

WYMAGANIA:
 
1)- wykształcenie co najmniej  zasadnicze  zawodowe,
2)niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3)umiejętność przygotowywania posiłków;
4)komunikatywność;
5)odpowiedzialność;
6)samodzielność;
7)umiejętność pracy w zespole;
 
PODSTAWOWE ZADANIA:
 
1)    pomoc kucharce w przygotowywaniu posiłków dla dzieci (śniadań, obiadów, podwieczorków i kolacji) zgodnie z zaplanowanym jadłospisem i wymogami higieniczno-sanitarnymi;
2)    obieranie, mycie, szatkowanie, krojenie warzyw, owoców; produktów wskazanych przez kucharkę;
3)    porcjowanie posiłków;
4)    dbanie o prawidłowe przechowywanie artykułów żywnościowych do czasu ich zużycia;
5)    wydawanie  posiłków  zgodnie z zasadami higieny;
6)    sporządzanie i przechowywanie próbek żywności zgodnie z obowiązującymi normami;
7)    prowadzenie dokumentacji żywienia;
8)    utrzymanie w porządku i czystości pomieszczeń kuchennych (zapleczy), naczyń, sztućców, urządzeń, sprzętu i mebli;
9)    zmywanie naczyń; dbanie o czystość zmywalni; okienek podawczych;
10)  umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie instrukcją użytkownika i z przepisami BHP;
11)  przestrzeganie zasad higieny osobistej (dbanie o estetyczny wygląd);
12)  dbanie o czystość odzieży roboczej/ochronnej własnej oraz przeznaczonej dla dzieci (pranie i prasowanie fartuchów, ścierek kuchennych itp.).
 
Osoby zainteresowane, prosimy o nadsyłanie swoich ofert zawierających następujące dokumenty i oświadczenia:
- podpisane CV,
- list motywacyjny,
oświadczenia dotyczące niekaralności, za umyślne przestępstwa i umyślne przestępstwa skarbowe
- oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W dalszym procesie rekrutacji niezbędne będzie dostarczenie: kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe .
Dokumenty można składać osobiście (w sekretariacie): adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1  ul. płk. St. Dąbka 277  lub elektronicznie na adres e-mail: sosw1@sosw1.eu
lub faxem: 58/625-48-55 – do dnia: 07 października 2019r.
Wybrani kandydaci  otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu  rekrutacji w siedzibie SOSW1. Oferty nieodebrane zostaną zniszczone  po  upływie 2 tygodni
od zakończenia  rekrutacji.
Kandydat/ka wybrany/a do zatrudnienia, przed podjęciem pracy, będzie zobowiązany/a dostarczyć orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz orzeczenie lekarskie o przydatności na stanowisko: pomoc kuchenna.
Dodatkowe informacje : tel.(58) 625-48-55.
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 30.09.2019
Data udostępnienia informacji: 30.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2019 14:43 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
30.09.2019 14:42 Dodanie informacji Joanna Żak-Tyburska