Nabór na stanowisko woźna oddziałowa

Dyrektor Przedszkola nr 51  ogłasza nabór na stanowisko obsługi –woźnej oddziałowej - 2 etaty

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: Przedszkole nr 51 w Gdyni, ul. Władysława IV 52
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Czas pracy – 40 godz. tygodniowo.
Rozpoczęcie pracy -  26 lipiec 2019 r.

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie min. zawodowe
Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
Wymagania dodatkowe:
1. Wysoka kultura osobista.
2. Rzetelność i dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zakres zadań do wykonania na powierzonym stanowisku:
Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczyciela oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie:
- pomoc nauczycielowi w organizowaniu pobytu dzieci w przedszkolu,
- pomoc dzieciom przy jedzeniu, ubieraniu się, czynnościach higienicznych,
- uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
- podawanie dzieciom posiłków,
- utrzymywanie porządku w sali dydaktycznej oraz wyznaczonych miejscach przedszkola,
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
- dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola,
- sprzątanie po posiłkach,
- bieżące sprzątanie w przedszkolu,
- inne zlecone przez dyrektora.

Miejsce składania dokumentów:
Przedszkole nr 51
Ul. Władysława IV 52
81 – 384 Gdynia
z dopiskiem: Nabór na stanowisko woźna oddziałowa.
Termin składania dokumentów: do 14.06.2019r. do  godz. 12.00


Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)
 
Każde oświadczenie musi zwierać klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz własnoręczny podpis kandydata.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Szczukiewicz
Wprowadził informację: Sandra Ratowska - Dzierżyńska
Ostatnio zmodyfikował: Sandra Ratowska - Dzierżyńska
Data wytworzenia informacji: 15.05.2019
Data udostępnienia informacji: 15.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.05.2019 09:10 Zmiana podstawy prawnej Sandra Ratowska - Dzierżyńska