Nabór na stanowisko woźna oddziałowa w Przedszkolu nr 5


Dyrektor Przedszkola nr 5 "Piąteczka" w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko woźna oddziałowa
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 "Piąteczka" ul. Miodowa 16 Gdynia Orłowo
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar pracy – 1 etat - 40 h/tydzień
Rozpoczęcie pracy - 1 wrzesień 2019 r.

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie min. zawodowe
Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

Wymagania dodatkowe:
1. Wysoka kultura osobista.
2. Rzetelność i dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zakres zadań do wykonania na powierzonym stanowisku:
Wykonywanie  czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczyciela oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia takie jak:
- pomoc dzieciom przy jedzeniu, ubieraniu się, czynnościach higienicznych,
- uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
- utrzymywanie porządku w sali dydaktycznej oraz wyznaczonych miejscach przedszkola,
- dbałość o bezpieczeństwo dzieci,
- dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola,
- wydawanie i sprzątanie po posiłkach,
- inne zadania zlecone przez dyrektora.
Wymagane dokumenty: Życiorys i list motywacyjny
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: ps5gdy@wp.pl lub osobiście/listownie dostarczenie dokumentów na adres:
Przedszkole nr 5 " Piateczka "
ul. Miodowa 16
81 – 558 Gdynia
z dopiskiem: Nabór na stanowisko woźna oddziałowa
Termin składania dokumentów: 12.07.2019r.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Ratowska
Wprowadził informację: Ewa Zajkowska
Data wytworzenia informacji: 17.06.2019
Data udostępnienia informacji: 17.06.2019