Nabór na wolne stanowisko kucharki

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni informuje o trwającym naborze na wolne stanowisko kucharki.
 
Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni, ul. Porębskiego 21, 81-185 Gdynia.
 
Określenie stanowiska:
Kucharka
 
Wymiar czasu pracy:
0,75 etatu
 
Wymagania:
- wykształcenie minimum podstawowe,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- doświadczenie w pracy w kuchni.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- przygotowywanie i wydawanie posiłków.
 
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny, curriculum vitae (życiorys),
- dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni, ul. Porębskiego 21, 81-185 Gdynia, w godzinach od 9.00 do 14.00.
Przewidywana data zatrudnienia: 2 września 2019 roku.
 
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Szkoła Podstawowa
nr 43 im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni, ul. Porębskiego 21, 81-185 Gdynia. Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika
z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zmianami).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Judyta Śliwińska
Wprowadził informację: Wojciech Pęcak
Data wytworzenia informacji: 08.08.2019
Data udostępnienia informacji: 08.08.2019