Oferta pracy - nauczyciel przedszkola

Wykształcenie (licencjat lub magister z przygotowaniem pedagogicznym) w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnej edukacji. 
Wymiar czasu pracy - cały etatu.

Umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.
Oferty pracy (CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych) należy składać lub przesyłać na adres przedszkola.

Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych), a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Długońska-Duber
Wprowadził informację: Joanna Długońska-Duber
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Długońska-Duber
Data wytworzenia informacji: 08.09.2018
Data udostępnienia informacji: 29.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2019 12:41 Aktualizacja treści Joanna Długońska-Duber
07.09.2019 12:40 Aktualizacja treści Joanna Długońska-Duber
06.09.2019 11:31 Aktualizacja treści Joanna Długońska-Duber
06.09.2019 11:30 Aktualizacja treści Joanna Długońska-Duber
30.01.2019 10:58 Aktualizacja treści Joanna Długońska
29.01.2019 11:51 Aktualizacja treści Joanna Długońska
29.01.2019 11:49 Aktualizacja treści Joanna Długońska
29.01.2019 11:47 Aktualizacja treści Joanna Długońska
08.09.2018 20:55 Dodanie informacji Joanna Długońska