Specjalista ds. PR i Marketingu w Dziale Rozwoju i Współpracy w CN EXPERYMENT w Gdyni

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty ds. PR i Marketingu w Dziale Rozwoju i Współpracy
 
W dziale Rozwoju i Współpracy zajmujemy się promocją Centrum, programów i wydarzeń, działaniami public relations, reklamą i marketingiem, a także komunikacją wewnętrzną. Nasz zespół organizuje eventy, tworzy programy współpracy z nauczycielami, a także koordynuje projekty edukacyjne dla dzieci i dorosłych oraz projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych (krajowych i europejskich).
 
Główne obowiązki:
 
•      planowanie i realizacja kampanii dla wybranych programów i projektów
•      przygotowywanie komunikatów prasowych, materiałów informacyjnych i innych wydawnictw
•      ścisła współpraca z firmami zewnętrznymi (graficy, drukarnie, firmy reklamowe)
•      tworzenie oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z przedstawicielami mediów
•      organizacja wydarzeń, w tym konferencji prasowych
•      ewaluacja działań, w tym monitoring mediów
•      obsługa strony internetowej Centrum (redakcja informacji w języku polskim i angielskim, obsługa systemu newsletter
•      obsługa mediów społecznościowych
•      tworzenie prezentacji na potrzeby Centrum, obsługa delegacji i wizyt studyjnych w Centrum Nauki EXPERYMENT
•      przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów
•      ścisła współpraca z innymi działami
 
Wymiar etatu: pełen etat i równoważny system pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru pracy do 12 godzin, praca w niektóre dni weekendowe. 
 
 
Wykształcenie:
•      wyższe


Wymagania niezbędne:
 
•      praktyczna znajomość narzędzi i zagadnień z zakresu marketingu i PR, znajomość trendów
•      roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
•      bardzo sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro)
•      umiejętność pisania tekstów informacyjnych dopasowanych do danego medium
•      bardzo dobra znajomość języka angielskiego
•      umiejętność wystąpień publicznych oraz prowadzenia prezentacji
•      umiejętność efektywnej pracy również pod presją czasu
•      umiejętność pracy w zespole oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów
•      rzetelność, terminowość, samodzielność, dokładność, staranność, odpowiedzialność i dyspozycyjność
•      zdolności organizatorskie oraz dobra organizacja pracy
•      nieposzlakowana opinia
 
Mile widziane:
 
•      zainteresowanie zagadnieniami interaktywnej edukacji oraz popularyzacją nauki
•      zamiłowanie do fotografii i umiejętność obsługi programów do obróbki zdjęć
•      znajomość języka rosyjskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
•      CV
•      list motywacyjny

Dokumenty można składać drogą pocztową, osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pok. H127 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni  - oferta pracy – Specjalista ds. PR i Marketingu” (biuro Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub drogą elektroniczną (w tytule wiadomości prosimy podać „Oferta pracy – Specjalista ds. PR i Marketingu”) na adres rekrutacja@experyment.gdynia.pl, do dnia 2.04.2019 r.

Inne informacje:
·         kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
·         oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
·         za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do siedziby Centrum,
 

 
Informacje dotyczące danych osobowych:
 
DANE ADMINISTRATORA DANYCH:
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
81-451 Gdynia,
Al. Zwycięstwa 96/98
dalej CNE
 
inspektor ochrony danych: iod@experyment.gdynia.pl
 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji, dodatkowo dane osób wybranych będą przetwarzane dalej w celu zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych ciążących na CNE w związku zawarciem umowy.
 
PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Osobom biorącym udział w rekrutacji przysługuje pełne prawo: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia (zatrzymania wszystkich operacji przetwarzania bez usuwania danych) przetwarzania.
Jeżeli w procesie przetwarzania danych osobowych przez CNE doszło do naruszenia przepisów prawa uczestnikowi naboru przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH:
CNE przetwarza dane osobowe zawarte w CV na podstawie:
art. 6.1 lit. c RODO - wykonanie ciążących na CNE obowiązków prawnych, wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2018r., poz 405)
art. 6 ust 1 lit. b RODO – realizacja umowy, oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.
 
INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH:
Zebrane dane udostępnione zostaną wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CNE, wspomagającym CNE w realizacji określonych celów przetwarzania. Podmioty te nie są upoważnione
do przetwarzania powierzonych danych w celach marketingowych. CNE udostępni dane osobowe:
wybranym pracownikom CNE w zakresie wynikającym z obowiązków na zajmowanym stanowisku,
podmiotom współpracującym z CNE zakresie obsługi informatycznej - (serwer poczty elektronicznej, sieć wewnętrzna CNE),
podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Po zakończeniu rekrutacji CV oraz inne przekazane dane osobowe zostaną zniszczone. Osoby wybrane zostaną osobno poinformowane o dalszym przetwarzaniu danych.
 
DODATKOWE INFORMACJE:
CNE nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zebrane dane nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Pytania dotyczące rekrutacji można kierować pod adresem e-mail rekrutacja@experyment.gdynia.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@experyment.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji: 19.03.2019
Data udostępnienia informacji: 19.03.2019