Szczęśliwa Gdynia

Szczęśliwa Gdynia
Ankieta - badanie jakości życia mieszkańców Gdyni

Cele i założenia:

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi od reprezentatywnej grupy mieszkańców Gdyni (1%), czy są zadowoleni ze swojego życia a także poznanie ich preferencji jakości życia w dzielnicach w których zamieszkują. Ankieta potwierdziła ogólnopolskie badania (zawarte m.in.: w „Diagnozie Społecznej 2013" red. J.Czapiński, T.Panek), że gdynianie są przywiązani i zadowoleni z faktu zamieszkania w swoim mieście.

Projekt ankiety powstał w Biurze Rozwoju Miasta przy współpracy z Katedrą Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego prowadzoną przez prof. T. Palmowskiego we współpracy z dr M. Pacuk i dr M. Tarkowskim. Studenci geografii, na potrzeby miasta przeankietowali w maju 2014r. gdynian pod kątem jakości życia w mieście (ankieta w załączeniu).

Opracowanie merytoryczne i graficzne- Biuro Rozwoju Miasta, UM Gdynia.


Problematyka badań:

Projekt obejmuje zagadnienia związane z poziomem zadowolenia gdynian, oceną dzielnic przez mieszkańców pod względem dostępności tzw. „codziennych usług", a także próbą odpowiedzi: na pytanie: czy i gdzie ankietowani mogliby się przeprowadzić (miasto, inna dzielnica).

Ankieta Szczęśliwa Gdynia 2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Joanna Buryn
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 12.02.2015
Data udostępnienia informacji: 18.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2018 14:48 Korekta Michał Kowalski
25.07.2018 11:05 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.02.2016 13:40 Dodanie informacji Iwona Milewska
18.02.2015 13:00 Korekta Joanna Buryn
18.02.2015 12:59 Dodanie informacji Joanna Buryn