Kontrole 2015

 Lp. Imię i nazwisko
   tytuł służbowy
  kontrolujacego   
 Przez kogo
delegowany  
 Data i nr
 delegacji 
 służbowej  
 Czas trwania Wyszczególnienie skontrolowanych 
               działów pracy 
 1.Małgorzata Bielang
KO Gdańsk
16.02.2015
16.02.2015
 - Zgodność realizacji zajęć rewalidacyjnych w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi  
 2.Karolina
Berdys
St. Asystent
PSSE Gdynia
PSSE Gdynia
 16.03.201516.03.2016
 Ocena stanu sanitarnego szkoły.
 3.St. inspektor pracy Magdalena Kalinowska-Ryś
 Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
 09.10.2015 22.10.2015 Ocena przestrzegania uprawnień pracowniczych w jednostkach organizacyjnych objętych ponad
zakładowym układem zbiorowym pracy.
 4. Inspektor Iwona Hebel
 UMG 24.11.2015 24.11.2015 Kontrola planowa E-dziennik. Etap - II.
 5. Inspektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
E. Socha
T. Szpinda
 Prezydent Miasta Gdynia
 16.09.2015 21.09.2015
09.10.2015
 Kompleksowa kontrola zamówień publicznych za rok 2014 i I półrocze 2015r.
 6. Inspektor Jarosław Borlik
 Prezydent Miasta Gdynia 11.12.2015 18.12.2015
22.01.2016
 1. Prawidłowość dokonania wydatków.
 2. Realizacja dochodów budżetowych.
 3. Gospodarka w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, w tym rozliczenie w ramach programu"Otwarta Szkoła".


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Andrzejewska
Wprowadził informację: Katarzyna Pęksa
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Pęksa
Data wytworzenia informacji: 17.02.2015
Data udostępnienia informacji: 17.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2016 17:39 Dodanie informacji Katarzyna Pęksa
17.02.2015 17:51 Dodanie informacji Katarzyna Pęksa