Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Gdańsk

Informacja o kontroli nr 01/2011


Nazwa : Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Adres pocztowy: 81 - 049 Gdynia, ul. Wejherowska 55


Organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku - Wydział Kontroli Płatników Składek


Zakres kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których popierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 10 lutego 2011 r. do 21 lutego 2011 r.


Protokół z kontroli znajduje się u dyrektora szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 22.02.2011
Data udostępnienia informacji: 24.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.02.2011 10:48 Korekta Marek Telecki