Rok 2019:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Wydział Środowiska Referat Gospodarki Odpadami Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Terminowość i prawidłowość udzielania lub zmiany zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w latach 2014 - 2018 16.05.2019 - 05.07.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 20265kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2 Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni, ul. Wejherowska 65 Prawidłowość rozliczeń działalności placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku 06.03.2019 - 18.03.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 8940kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
3 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 System pracy i system nadzoru nad pracą kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni 16.01.2019 - 22.01.2019 Plik pdf  Sprawozdanie - rozmiar: 2779kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
4 53 gdyńskie placówki oświatowe Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni 11.02.2019 - 29.04.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2791kb   metryczka
5 Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 21, Szkoła Podstawowa Nr 31, VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń szkoły - 2018 rok (projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni") 08.05.2019 - 29.05.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 28281kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
6 Wydział Środowiska Referat Ocen Środowiskowych Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Terminowość i prawidłowość przyjmowania zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - 2018 rok 28.02.2019 - 27.03.2019 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 9465kb   metryczka
Wyłączeń w treści dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Torkowska
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Lidia Rumel-Czarnowska
Data wytworzenia informacji: 03.04.2019
Data udostępnienia informacji: 30.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2019 15:21 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 12:36 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 12:29 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 12:24 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 12:22 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 12:18 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
18.09.2019 12:17 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 14:25 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 14:22 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska
30.04.2019 14:19 Aktualizacja treści Lidia Rumel-Czarnowska