Biuro Prezydenta

Osoba kierująca komórką: Dominika Zabrocka
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 114
Nr telefonu: 58 668-83-85
58 668-83-87
58 668-83-88
Nr faxu: 58 620 99 11
E-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
Biuro Prezydenta odpowiada za wykonywanie zadań związanych z obsługą oraz prowadzeniem spraw dotyczących współdziałania prezydenta i wiceprezydentów miasta z różnymi podmiotami; wdrożeniami i programami dotyczącymi wspierania i rozwoju samorządu terytorialnego, protokołem, sytuacjami kryzysowymi i kontrolą, a w szczególności za:

1. prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów prezydenta i wiceprezydentów miasta z instytucjami i podmiotami;
2. asystowanie prezydentowi i wiceprezydentom miasta podczas spotkań i wyjazdów służbowych;
3. ewidencję i nadzór nad realizacją ustaleń podjętych na naradach z udziałem prezydenta miasta;
4. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi prezydenta miasta;
5. prowadzenie spraw dotyczących projektów, konkursów oraz przedsięwzięć z udziałem organów miasta;
6. przygotowywanie koncepcji negocjacyjnych, projektów i porozumień;
7. podejmowanie działań z zakresu komunikacji społecznej;
8. kreowanie i promocję imprez kulturalnych prezentujących miasto;
9. podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o Gdyni wśród mieszkańców miasta;
10. realizację zadań wynikających z przyjętej polityki wizerunkowej miasta;
11. przygotowywanie planu wystaw w Galerii Ratusz;
12. wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych na rzecz nieetatowych pełnomocników ustanowionych przez prezydenta miasta;
13. prowadzenie spraw polityki rodzinnej, w tym koordynacja projektu "Gdynia Rodzinna";
14. koordynację interdyscyplinarnej współpracy miasta z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
15. prowadzenie spraw patronatów prezydenta.

Pracą samodzielnego referatu Biuro Prezydenta kieruje kierownik referatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 05.07.2017
Data udostępnienia informacji: 05.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2019 13:29 Aktualizacja treści Joanna Michalska
05.07.2017 15:07 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
05.07.2017 14:10 Korekta Michał Kowalski