Biuro Rady Miasta

Osoba kierująca komórką: Magdalena Anuszek
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 107
Nr telefonu: 58 668-87-70
58 668-87-71
58 668-87-73
Nr faxu: 58 668-87-72
E-mail: biuro_rady_miasta@gdynia.pl
1. Do zadań Biura Rady Miasta należy prowadzenie spraw związanych
z obsługą organizacyjną, kancelaryjną i techniczną Rady Miasta Gdyni oraz jej komisji,
a także koordynacja współpracy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek
organizacyjnych Miasta z Radą Miasta oraz jego jednostkami pomocniczymi.
2. W strukturze wydziału funkcjonują 22 samodzielne stanowiska pracy ds.
współpracy z radami dzielnic, które obejmują biura dwudziestu dwóch Rad Dzielnic,
oznaczone symbolami:
a) Biuro Rady Dzielnicy Babie Doły - BRD1
b) Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino - BRD2
c) Biuro Rady Dzielnicy Chylonia - BRD3
d) Biuro Rady Dzielnicy Cisowa - BRD4
e) Biuro Rady Dzielnicy Dąbrowa - BRD5
f) Biuro Rady Dzielnicy Działki Leśne - BRD6
g) Biuro Rady Dzielnicy Grabówek - BRD7
h) Biuro Rady Dzielnicy Kamienna Góra - BRD8
i) Biuro Rady Dzielnicy Karwiny - BRD9
j) Biuro Rady Dzielnicy Leszczyki - BRD10
k) Biuro Rady Dzielnicy Mały Kack - BRD11
l) Biuro Rady Dzielnicy Obłuże - BRD12
m) Biuro Rady Dzielnicy Oksywie - BRD13
n) Biuro Rady Dzielnicy Orłowo - BRD14
o) Biuro Rady Dzielnicy Pogórze - BRD15
p) Biuro Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo - BRD16
q) Biuro Rady Dzielnicy Redłowo - BRD17
r) Biuro Rady Dzielnicy Śródmieście - BRD18
s) Biuro Rady Dzielnicy Wielki Kack - BRD19
t) Biuro Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka - BRD20
u) Biuro Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja - BRD21
v) Biuro Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana - BRD22
3. Do zadań Biura Rady Miasta należy prowadzenie spraw związanych z obsługą
organizacyjną, kancelaryjną i techniczną Rady Miasta Gdyni oraz jej komisji, a także
koordynacja współpracy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych
Miasta z Radą Miasta oraz jego jednostkami pomocniczymi, a w szczególności:
1) obsługa sesji Rady;
2) przygotowanie materiałów dla Rady i jej komisji;
3) przyjmowanie interpelacji radnych;
4) protokołowanie sesji Rady i posiedzeń jej komisji;
5) prowadzenie zbioru uchwał Rady;
5a) przekazywanie urzędom statystycznym informacji o nadaniu i zmianie nazw ulic -
w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały;
6) czuwanie nad obiegiem dokumentów związanych z pracami Rady i jej komisji;
7) prowadzenie korespondencji przewodniczącego Rady;
8) prowadzenie spraw związanych ze współpracą Rady i jej komisji z innymi
podmiotami;
8a) prowadzenie spraw związanych z rozstrzygnięciami nadzorczymi wojewody, w tym
ich rejestru;
9) publikacja aktów prawnych Rady odpowiednio w Monitorze Rady Miasta
i Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;
10) koordynacja współpracy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta z Radą
Miasta i jednostkami pomocniczymi;
11) monitorowanie realizacji uchwał rad dzielnic przez komórki organizacyjne Urzędu;
12) prowadzenie spraw petycji kierowanych do Rady i koordynowanie działań w tym
zakresie, a tym: prowadzenie akt sprawy, umieszczanie w BIP wymaganych
prawem informacji oraz corocznych sprawozdań;
13) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady;
14) realizacja zadań związanych z reklamowaniem pełnienia służby wojskowej
radnych.
4. Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. Współpracy z Radami Dzielnic należy
całokształt zadań związanych z obsługą jednostek pomocniczych Miasta,
w szczególności:
1) nadzór nad terminowością obiegu korespondencji pomiędzy radami dzielnic, a
komórkami organizacyjnymi Urzędu;
2) koordynacja realizacji konkursów dla rad dzielnic;
3) prowadzenie rejestru uchwał rad dzielnic;
4) obsługa organizacyjna i kancelaryjna rad dzielnic;
5) nadzór nad utrzymaniem lokali rad dzielnic;
6) organizowanie szkoleń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Anuszek
Data wytworzenia informacji: 08.03.2004
Data udostępnienia informacji: 09.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2018 12:39 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
12.06.2017 08:44 Korekta Michał Kowalski