Wydawanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gdyni

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 323 i 325

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki - godz. 12.00 - 16.00,
środy - godz. 08.00 - 12.00
piątki - godz. 08.00 - 12.00

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 84 00
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni; formularz wniosku do pobrania przed pokojem 332
Sposób załatwienia sprawy: 1. wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze Urzędu lub przesłać na adres Urzędu,
2. odbiór informacji.
Opłaty: nie dotyczy
Czas załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy:
nie dotyczy
Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 2016  poz. 778 z póź.zm.)
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z póź. zm.)
Inne informacje: Pokój: 325, III piętro, tel. 58 66 88 430, 58 66 88 412, 58 66 88 413
Pokój: 323, III piętro, tel. 58 66 88 416, 58 66 88 434, 58 66 88 426
cały teren Miasta Gdyni
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 10.05.2007
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2018 11:02 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:43 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.10.2017 08:33 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
06.06.2017 11:35 Korekta Michał Kowalski
06.06.2017 11:19 Korekta Michał Kowalski
11.05.2017 14:23 Aktualizacja treści Dariusz Repiński