Udzielanie pełnomocnictw szczególnych dla kierowników ABK do reprezentowania interesów Gminy M. Gdyni przy podejmowaniu uchwał WM

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Budynków
Referat Remontów i Eksploatacji
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
II piętro, pokój 210
Tel. 58-66-82-308
        58-66-82-307
fax 058-668-23-02
e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyKopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej zawierająca numer, datę, przedmiot, udziały wszystkich właścicieli (osoby fizyczne, Gmina Miasta Gdyni, inni) oraz sposób głosowania. 
sposób załatwienia sprawyNa podstawie kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej Wydział przygotowuje stosowny projekt imiennego pełnomocnictwa dla właściwego kierownika ABK w przedmiotowej sprawie, który zostaje przedstawiony Prezydentowi Miasta Gdyni. Osoba wskazana w pełnomocnictwie oddaje głos zgodny ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Gdyni określonym w pełnomocnictwie - na oryginale uchwały wspólnoty mieszkaniowej 
opłatynie podlega opłacie skarbowej
czas załatwienia sprawy21 dni od dnia zgłoszenia
inne informacjeStanowisko do spraw wspólnot mieszkaniowych i ABK 
tryb odwoławczy- we wspólnotach mieszkaniowych powyżej 7 lokali - zaskarżenie uchwały do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Gdyni w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały lub od dnia powzięcia wiadomości o jej treści
- we wspólnotach mieszkaniowych do 7 lokali (w przypadku braku jednomyślności właścicieli), właściciele posiadający co najmniej 50% udziałów w nieruchomości wspólnej mogą żądać rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Gdyni 
podstawa prawnaart. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U.2015.1892 j.t. z późn. zm.) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację:
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Labuda-Papierowska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2010
Data udostępnienia informacji: 19.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2016 14:36 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
11.02.2016 12:47 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
07.01.2016 11:23 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
28.08.2015 08:47 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
04.03.2015 13:16 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
02.01.2015 13:08 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
15.09.2014 14:48 Kontrola akt. treści Agnieszka Labuda-Papierowska
06.03.2014 08:55 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
23.10.2013 08:22 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
29.05.2013 14:44 Dodanie informacji Gabriela Grabda
16.11.2012 11:44 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
09.10.2012 10:30 monitoring Agnieszka Labuda-Papierowska
15.06.2012 10:42 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
30.03.2012 11:10 kontrola aktualności Agnieszka Labuda-Papierowska
16.05.2011 11:50 Dodanie informacji Gabriela Grabda
16.05.2011 11:36 Dodanie informacji Gabriela Grabda
19.10.2010 09:56 Aktualizacja treści Gabriela Grabda