Budżet 2018

DOTACJA Z BUDŻETU OGÓŁEM - 11 730 666 zł w tym:
dotacja podmiotowa - 6 380 100 zł 
w tym:  
 - dotacja na bieżące funkcjonowanie - 1 864 000 zł 
   (w tym wynagrodzenia osobowe) - 1 230 000 zł 
 - Gdyńskie Centrum Filmowe - 2 972 700 zł   
 - Projekty/zadania statutowe - 1 170 000 zł 
 - Nagroda Literacka Gdynia - 360 000 zł 
 - zadania rad dzielnic - 13 400 zł

dotacja celowa na wydatki bieżące - 2 085 300 zł 
w tym: 
 - Projekty współorganizowane z Wydziałem Kultury - 2 085 300 zł

dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – 3 265 266 zł 
w tym: - rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - dotacja na pokrycie wkładu własnego wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych - 2 942 579 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jarosław Wojciechowski
Wprowadził informację: Agnieszka Grabowska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Grabowska
Data wytworzenia informacji: 23.01.2018
Data udostępnienia informacji: 23.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2018 15:45 Korekta Agnieszka Grabowska
23.01.2018 15:43 Korekta Agnieszka Grabowska
23.01.2018 15:41 Korekta Agnieszka Grabowska
23.01.2018 15:36 Dodanie informacji Agnieszka Grabowska