Budżet 2008

  Budżet na rok 2008
 
WYDATKI
 


Dział

RozdziałNazwa
Plan
801    Oświata i wychowanie
3 028 608
          80101 Szkoły podstawowe
2 921 843
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3 000
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 839 889
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
152 320
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
367 116
4120
Składki na Fundusz Pracy
50 959
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
27 900
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2 000
4260
Zakup energii
169 818
4270
Zakup usług remontowych
164 350
4280
Zakup usług zdrowotnych
4 500
4300
Zakup usług pozostałych
10 706
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
900
4370
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
6 000
4410
Podróże służbowe krajowe
1 000
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
119 185
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1 100

4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
1 100
          80148 Stołówki szkolne
106 765
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
69 206
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 355
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
13 160
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 827
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000
4260
Zakup energii
7 312
4270
Zakup usług remontowych
1 300
4300
Zakup usług pozostałych
700
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 905
851  Ochrona zdrowia
14 020
        85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
14 020
 
4220
Zakup środków żywności
14 020
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
131 707
         85401 Świetlice szkolne
131 707
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
88 554
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 225
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
16 905
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 347
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 800
4260
Zakup energii
4 964
4270
Zakup usług remontowych
600
4300
Zakup usług pozostałych
600
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 712
 
RAZEM WYDATKI                                                                                                                                                           3 174 335
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Andrzejewska
Wprowadził informację: Katarzyna Pęksa
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Pęksa
Data wytworzenia informacji: 17.04.2010
Data udostępnienia informacji: 17.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2013 09:05 duża litera Katarzyna Pęksa