Budżet 2009

 

Budżet na rok 2009


WYDATKI
 


Dział

Rozdział

Nazwa

Plan
801    Oświata i wychowanie
3 148 390
          80101 Szkoły podstawowe
3 011 365
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
8 698
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 049 175
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
174 420
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
345 615
4120
Składki na Fundusz Pracy
54 984
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
35 660
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2 000
4260
Zakup energii
162 582
4270
Zakup usług remontowych
2 700
4280
Zakup usług zdrowotnych
6 000
4300
Zakup usług pozostałych
33 700
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
100
4370
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
7 000
4410
Podróże służbowe krajowe
1 300
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
125 431
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1 000
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
1 000
          80148 Stołówki szkolne
137 025
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
92 285
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 225
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
15 868
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 524
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000
4260
Zakup energii
7 524
4270
Zakup usług remontowych
1 700
4300
Zakup usług pozostałych
700
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 199
851  Ochrona zdrowia
13 546
        85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
13 546
 
4220
Zakup środków żywności
13 546
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
151 882
         85401 Świetlice szkolne
151 882
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
357
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
104 447
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8 075
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
17 539
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 790
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 800
4260
Zakup energii
5 108
4270
Zakup usług remontowych
600
4300
Zakup usług pozostałych
600
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
10 566
 
RAZEM WYDATKI                                                                                                                                                           3 313 818
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Andrzejewska
Wprowadził informację: Katarzyna Pęksa
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Pęksa
Data wytworzenia informacji: 17.04.2010
Data udostępnienia informacji: 17.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2013 09:05 duża litera Katarzyna Pęksa