Budżet 2010

  Budżet na rok 2010
 
WYDATKI
 


Dział


Rozdział


Nazwa


Plan

801    Oświata i wychowanie
3 684 319
          80101 Szkoły podstawowe
3 472 267
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 9 399
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 308 165
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
187 774
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
388 784
4120
Składki na Fundusz Pracy
61852
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
23 416
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
5 000
4260
Zakup energii
173 720
4270
Zakup usług remontowych
127 700
4280
Zakup usług zdrowotnych
4 000
4300
Zakup usług pozostałych
37 600
4370
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
7 000
4410
Podróże służbowe krajowe
1 300
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
136 557
          80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
62 258
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
126
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
43 485
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 182
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 984
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 111
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 500
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 000
4260
Zakup energii
3 830
4300
Zakup usług pozostałych
500
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 540
         80148 Stołówki szkolne
149 794
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
94 772
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 593
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
16 965
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 699
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000
4260
Zakup energii
13 130
4270
Zakup usług remontowych
1 700
4300
Zakup usług pozostałych
3 300
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 635
851  Ochrona zdrowia
15 312
        85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
15 312
 
4220
Zakup środków żywności
15 312
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
221 158
         85401 Świetlice szkolne
221 158
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
533
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
157 292
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10 866
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
26 173
4120
Składki na Fundusz Pracy
4 164
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 800
4260
Zakup energii
5 160
4270
Zakup usług remontowych
600
4300
Zakup usług pozostałych
600
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13 970
 
RAZEM WYDATKI                                                                                                                                                           3 920 789
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Andrzejewska
Wprowadził informację: Katarzyna Pęksa
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Pęksa
Data wytworzenia informacji: 17.04.2010
Data udostępnienia informacji: 17.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2013 09:05 duża litera Katarzyna Pęksa