Budżet 2011

  Budżet na rok 2011
 
WYDATKI
 

Dział
Rozdział
Nazwa
Plan
801    Oświata i wychowanie
3 939352
          80101 Szkoły podstawowe
3 708 467
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
10 578
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 505 223
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
203 487
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
437 126
4120
Składki na Fundusz Pracy
69 543
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
22 404
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2 000
4260
Zakup energii
194 750
4270
Zakup usług remontowych
62 700
4280
Zakup usług zdrowotnych
5 500
4300
Zakup usług pozostałych
38 090
4370
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
7 000
4410
Podróże służbowe krajowe
2 000
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
148 066
          80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
71 776
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
134
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
49 364
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 712
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
8 174
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 300
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 092
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 000
4260
Zakup energii
3 926
4300
Zakup usług pozostałych
500
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 574
         80148 Stołówki szkolne
159 109
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
101 087
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8 521
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
18 266
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 906
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000
4260
Zakup energii
13 458
4270
Zakup usług remontowych
1 700
4300
Zakup usług pozostałych
3 365
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 806
851  Ochrona zdrowia
15 840
        85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
15 840
 
4220
Zakup środków żywności
15 840
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
275 580
         85401 Świetlice szkolne
275 580
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
668
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
197 018
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14 552
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
33 062
4120
Składki na Fundusz Pracy
5 260
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 800
4260
Zakup energii
5 289
4270
Zakup usług remontowych
600
4300
Zakup usług pozostałych
600
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16 731
 
RAZEM WYDATKI                                                                                                                                                           4 230 772
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Andrzejewska
Wprowadził informację: Katarzyna Pęksa
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Pęksa
Data wytworzenia informacji: 27.02.2011
Data udostępnienia informacji: 27.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2013 09:04 duża litera Katarzyna Pęksa
27.02.2011 14:15 Dodanie informacji Katarzyna Pęksa