Budżet 2012

budżet na rok 2012


WYDATKI
 

Dział
Rozdział
Nazwa
Plan
801    Oświata i wychowanie
3981516
          80101 Szkoły podstawowe
3819032
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
11245
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2590011
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
225738
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
433625
4120
Składki na Fundusz Pracy
68986
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
41000
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
5000
4260
Zakup energii
204488
4270
Zakup usług remontowych
22700
4280
Zakup usług zdrowotnych
7000
4300
Zakup usług pozostałych
25560
4370
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
6000
4410
Podróże służbowe krajowe
2000
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
175679
         80148 Stołówki szkolne
157484
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
101529
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8592
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
16959
4120
Składki na Fundusz Pracy
2698
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5000
4260
Zakup energii
14131
4270
Zakup usług remontowych
1700
4300
Zakup usług pozostałych
1700
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5175
         80195 szkoła otwarta
5000
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1400
4120
Składki na Fundusz Pracy
170
4170
 
3430
851  Ochrona zdrowia
17124
        85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
17124
 
4220
Zakup środków żywności
15924
4300
Zakup usług pozostałych
1200
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
307248
         85401 Świetlice szkolne
290058
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
705
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
204705
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
17680
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
34247
4120
Składki na Fundusz Pracy
5448
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1800
4260
Zakup energii
5553
4270
Zakup usług remontowych
600
4300
Zakup usług pozostałych
600
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
18720
        85415 stypendia
17190
 
3240
Stypendia socjalne
17190
  RAZEM 
4305888

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Andrzejewska
Wprowadził informację: Katarzyna Pęksa
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Pęksa
Data wytworzenia informacji: 12.03.2012
Data udostępnienia informacji: 12.03.2012
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2013 09:04 duża litera Katarzyna Pęksa
12.03.2012 18:10 Dodanie informacji Katarzyna Pęksa