Budżet 2014

DOCHODY
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan początkowy
801
 
 
Oświata i wychowanie
481 300,00
 
80101
 
Szkoły podstawowe
101 300,00
 
  0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
31 000,00
    0830
Wpływy z usług
18 300,00
    0920
Pozostałe odsetki
700,00
    0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
50 000,00
    0970
Wpływy z różnych dochodów
1 300,00
 
80148
 
Stołówki szkolne i przedszkolne
280 000,00
 
  0830
Wpływy z usług
280 000,00
 
80195
 
Pozostała działalność
100 000,00
 
  0830
Wpływy z usług
100 000,00

Razem:
481 300,00
 
WYDATKI
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan początkowy
801
 
 
Oświata i wychowanie
4 793 294,00
 
80101
 
Szkoły podstawowe
3 953 599,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
11 503,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 567 006,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
237 745,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
527 288,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
74 245,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
6 000,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
69 840,00
 
 
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
0,00
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
17 800,00
 
 
4260
Zakup energii
176 000,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
33 400,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
5 500,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
54 560,00
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 500,00
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
3 000,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1 000,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
2 600,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
162 212,00
 
 
4480
Podatek od nieruchomości
1 400,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
 
80103
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
262 233,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
522,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
181 607,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
12 750,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
33 550,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
4 724,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6 120,00
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4 000,00
 
 
4260
Zakup energii
5 000,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2 000,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
11 960,00
 
80146
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
0,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00
 
80148
 
Stołówki szkolne i przedszkolne
477 662,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
131 809,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10 115,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
24 008,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 380,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
9 000,00
 
 
4220
Zakup środków żywności
272 000,00
 
 
4260
Zakup energii
14 200,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
4 700,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2 700,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5 750,00
 
80195
 
Pozostała działalność
99 800,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
10 200,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 800,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
70 000,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
800,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
17 000,00
851
 
 
Ochrona zdrowia
15 017,00
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
15 017,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
0,00
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
 
 
4220
Zakup środków żywności
15 017,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
369 065,00
 
85401
 
Świetlice szkolne
361 305,00
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
876,00
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
249 931,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
21 967,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
50 225,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
7 072,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 800,00
 
 
4260
Zakup energii
5 600,00
 
 
4270
Zakup usług remontowych
600,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
600,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
22 634,00
 
85415
 
Pomoc  materialna dla uczniów
7 760,00
 
 
3240
Stypendia dla uczniów
7 760,00
 
 
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
0,00
Razem:
5 177 376,00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Andrzejewska
Wprowadził informację: Katarzyna Pęksa
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Pęksa
Data wytworzenia informacji: 16.02.2015
Data udostępnienia informacji: 17.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2015 17:40 Dodanie informacji Katarzyna Pęksa