Budżet 2016

 Budżet 2016

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

początkowy

801

 

 

Oświata i wychowanie

5 112 733,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

4 801 282,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

12 128,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 086 976,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

274 896,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

626 862,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

86 464,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 640,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44 400,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 000,00

 

 

4260

Zakup energii

325 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

83 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

43 560,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

191 556,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

110 884,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

239,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68 740,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 095,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 342,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 978,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 688,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 940,00

 

 

4260

Zakup energii

4 750,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

212,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

920,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 980,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

1 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 200,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

194 866,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 750,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

125 296,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 903,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26 805,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 697,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 039,00

 

 

4260

Zakup energii

13 490,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

700,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

211,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 650,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 325,00

 

80195

 

Pozostała działalność

4 501,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 501,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

382 078,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

382 078,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

935,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

262 001,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24 820,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

53 033,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 315,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 588,00

 

 

4260

Zakup energii

5 320,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

600,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

212,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

600,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

25 654,00

Razem

5 494 811,00


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Andrzejewska
Wprowadził informację: Katarzyna Pęksa
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Pęksa
Data wytworzenia informacji: 12.02.2016
Data udostępnienia informacji: 12.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2016 17:13 Dodanie informacji Katarzyna Pęksa