Centrum Aktywności Obywatelskiej

Osoba kierująca komórką: Tomasz Kamiński
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 102
Nr telefonu: 58 668-87-77
58 668-87-79
E-mail: cao@gdynia.pl
Do zadań Centrum Aktywności Obywatelskiej należy prowadzenie spraw komunikacji Prezydenta Miasta z mieszkańcami, w tym organami dzielnic, a w szczególności:
1) koordynacja pozyskiwania środków finansowych przez rady dzielnic, w tym wsparcie organizacyjne i merytoryczne,
2) przygotowywanie i koordynowanie konkursów dla rad dzielnic,
3) prowadzenie bazy danych inwestycji i remontów planowanych i realizowanych ze środków rad dzielnic,
4) analiza wyników wdrażania strategii działania i przedsięwzięć rad dzielnic,
5) koordynacja badań opinii i badań potrzeb społeczności lokalnej, w tym przeprowadzanie konsultacji społecznych oraz ewidencja wniosków, inicjatyw i ankiet,
6) organizowanie szkoleń i warsztatów dotyczących aktywności i partycypacji obywatelskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 02.08.2011
Data udostępnienia informacji: 25.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2017 10:57 Korekta Michał Kowalski