BezrobocieBezrobocie 


Bezrobotni wg wieku
 2010
2011  2012   2013   2014  2015 2016
  18-24 lat
 660
 648  697   635   544 417 310
 25-34 lata  1 816  1 732  1 952  1 943   1 633  1 389 1 114
  35-44 lata  1 126  1 193  1 498   1 529   1 498  1 335 1 096
  45-54 lata  1 225  1 186  1 351   1 264  1 150  953 811
  55-59 lat  633  669  858   904  824  702 533
 60-64 lata  119  164  243   292   362  367 328
 Razem  5 579  5 592  6 599   6 567  6 011  5 163 4 192

Bezrobotni wg wieku 2017
15-17 lat x
18-24 lat 225
25-34 lata 906
35-44 lata 878
45-54 lata 609
55 lat i więcej 555
Razem 3 173

Bezrobotni wg wykształcenia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
wyższe 1 214 1 224 1 477 1 684 1 507 1 366 1 177 994
policealne, średnie zaw. 1 443 1 459 1 643 1 575 1 438 1 245 1 009 754
średnie ogólnokszt. 701 718 817 784 732 633 559 457
zasadnicze 1 174  1 125 1 375 1 287 1 151 925 684 431
 gimnazjalne i poniżej 1 047 1 066 1 287 1 237 1 183 994 763 537
Razem 5 579 5 592 6 599 6 567 6 011 5 163 4 192 3 173

Bezrobotni wg czasu
pozostawania bez pracy
 2010
 2011  2012  2013   2014  2015 2016
 do 1  m-ca
 778
 758  822   786  660 569 520
 1 - 3  m-ce  1 671  1 401  1 675  1 347  1 239  1 064 924
 4 - 6   m-cy  1 248  1 280  1 318   1 109   967  833 690
 7 - 11  m-cy  1 125  1 080  1 315  1 397  1 126  890 706
 12 - 24   m-ce  671  802  973  1 180  1 062  819 583
 powyżej 24 m-cy  86  271  496   748  957  988 769
 Razem  5 579  5 592  6 599  6 567   6 011  5 163 4 192

Bezrobotni wg czasu
pozostawania bez pracy
2017
do 1 m-ca 411
1 - 3 m-ce 770
3 - 6 m-cy 589
6 - 12 m-cy 507
12 - 24 m-ce 431
powyżej 24 m - cy 465
Razem 3 173

Bezrobotni wg stażu pracy
 2010 2011  2012  2013 2014  2015 2016
 bez stażu
 654
617  652  663 580  430 334
 do 5 lat  2 026  1 976  2 349   2 391   2 225  1 986 1 638
  6 - 10 lat  807  850  1 014   1 044   960  857 710
 11 - 20 lat  1 066  1 057  1 295   1 238   1 139  997 799
 pow. 20 lat  1 026  1 092  1 289  1 231   1 107  893 711
 Razem  5 579  5 592  6 599   6 567   6 011  5 163 4 192

Bezrobotni wg stażu pracy 2017
do 1 roku 674
1-5 lat 688
6-10 lat 517
11-20 lat 572
21-30 lat 361
powyżej 30 lat 135
bez stażu 226
Razem 3 173

 
2010
2011  2012  2013 2014  2015  2016 2017
Stopa bezrobocia w %
 5,4
 5,5  6,4  6,4  5,8
 5,0
 4,0 2,9

Źródło: Wydział Strategii UM Gdyni na podst. danych PUP Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Jan Kowalski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2010
Data udostępnienia informacji: 30.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2018 10:19 Aktualizacja treści Jan Kowalski
07.03.2018 11:19 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
07.03.2018 10:40 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
07.02.2018 14:52 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
28.04.2017 11:50 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.04.2017 09:41 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 14:50 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 14:30 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.12.2016 10:38 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 09:58 Korekta Iwona Milewska
18.08.2015 14:22 Korekta Iwona Milewska
18.08.2015 11:33 Aktualizacja treści Iwona Milewska
14.07.2015 15:27 Korekta Iwona Milewska
08.07.2015 11:34 Aktualizacja treści Iwona Milewska
02.07.2015 15:09 Aktualizacja treści Iwona Milewska
01.07.2015 12:57 Korekta Michał Kowalski
23.01.2014 11:04 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.01.2014 10:42 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.12.2013 11:50 Dodanie informacji Iwona Milewska
10.01.2013 12:26 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.12.2011 10:42 Aktualizacja treści Iwona Milewska
25.10.2010 14:10 Korekta Iwona Milewska
22.10.2010 11:17 Aktualizacja treści Iwona Milewska