BezrobocieBezrobocie 

Bezrobotni wg wieku
 2010
2011  2012   2013   2014  2015 2016
  18-24 lat
 660
 648  697   635   544 417 310
 25-34 lata  1 816  1 732  1 952  1 943   1 633  1 389 1 114
  35-44 lata  1 126  1 193  1 498   1 529   1 498  1 335 1 096
  45-54 lata  1 225  1 186  1 351   1 264  1 150  953 811
  55-59 lat  633  669  858   904  824  702 533
 60-64 lata  119  164  243   292   362  367 328
 Razem  5 579  5 592  6 599   6 567  6 011  5 163 4 192

Bezrobotni wg wieku 2017 2018
18-24 lat 225 191
25-34 lata 906 776
35-44 lata 878 750
45-54 lata 609 564
55 lat i więcej 555 498
Razem 3 173 2 779

Bezrobotni wg wykształcenia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
wyższe 1 214 1 224 1 477 1 684 1 507 1 366 1 177 994 910
policealne, średnie zaw. 1 443 1 459 1 643 1 575 1 438 1 245 1 009 754 688
średnie ogólnokszt. 701 718 817 784 732 633 559 457 390
zasadnicze 1 174  1 125 1 375 1 287 1 151 925 684 431 338
 gimnazjalne i poniżej 1 047 1 066 1 287 1 237 1 183 994 763 537 453
Razem 5 579 5 592 6 599 6 567 6 011 5 163 4 192 3 173 2 779

Bezrobotni wg czasu
pozostawania bez pracy
 2010
 2011  2012  2013   2014  2015 2016
 do 1  m-ca
 778
 758  822   786  660 569 520
 1 - 3  m-ce  1 671  1 401  1 675  1 347  1 239  1 064 924
 4 - 6   m-cy  1 248  1 280  1 318   1 109   967  833 690
 7 - 11  m-cy  1 125  1 080  1 315  1 397  1 126  890 706
 12 - 24   m-ce  671  802  973  1 180  1 062  819 583
 powyżej 24 m-cy  86  271  496   748  957  988 769
 Razem  5 579  5 592  6 599  6 567   6 011  5 163 4 192

Bezrobotni wg czasu
pozostawania bez pracy
2017 2018
do 1 m-ca 411 384
1 - 3 m-ce 770 752
3 - 6 m-cy 589 486
6 - 12 m-cy 507 462
12 - 24 m-ce 431 364
powyżej 24 m - cy 465 331
Razem 3 173 2 779

Bezrobotni wg stażu pracy
 2010 2011  2012  2013 2014  2015 2016
 bez stażu
 654
617  652  663 580  430 334
 do 5 lat  2 026  1 976  2 349   2 391   2 225  1 986 1 638
  6 - 10 lat  807  850  1 014   1 044   960  857 710
 11 - 20 lat  1 066  1 057  1 295   1 238   1 139  997 799
 pow. 20 lat  1 026  1 092  1 289  1 231   1 107  893 711
 Razem  5 579  5 592  6 599   6 567   6 011  5 163 4 192

Bezrobotni wg stażu pracy 2017 2018
do 1 roku 674 606
1-5 lat 688 610
6-10 lat 517 470
11-20 lat 572 487
21-30 lat 361 301
powyżej 30 lat 135 114
bez stażu 226 191
Razem 3 173 2 779

 
2010
2011  2012  2013 2014  2015  2016 2017 2018
Stopa bezrobocia w %
 5,4
 5,5  6,4  6,4  5,8
 5,0
 4,0 2,9 2,4

Źródło: Wydział Strategii UM Gdyni na podst. danych PUP Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację:
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Buryn
Data wytworzenia informacji: 30.06.2010
Data udostępnienia informacji: 30.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2019 12:33 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.03.2019 12:22 Aktualizacja treści Joanna Buryn
08.03.2019 12:22 Aktualizacja treści Joanna Buryn
20.02.2019 11:41 Aktualizacja treści Joanna Buryn
20.02.2019 09:16 Dodanie informacji Joanna Buryn
20.02.2019 09:13 Aktualizacja treści Joanna Buryn
20.02.2019 09:13 Aktualizacja treści Joanna Buryn