Edukacja


Podstawowe dane o przedszkolach

Wyszczególnienie

2009/2010

Liczba placówek

53

Liczba dzieci

5 431

 

Podstawowe dane o szkolnictwie w roku szkolnym 2009/2010:

 Wyszczególnienie Szkoły/
Placówki
Uczniowie/
Dzieci
Absolwenci
08/09
 Wychowanie przedszkone 826 429
       w tym przedszkola 53 5 431 x
 Szkoły dla młodzieży:
 Podstawowe 1/ 40 12 5642 190 
 Gimnazjalne 1/ 31 7 179 2 514
 Zasadnicze zawodowe
7
870
257
 Licea ogólnokształcące 1/, 2/ 18 5 6061 912
Uzupełniające licea ogólnokształcące 13714
 Licea profilowane2 211167
 Technika  3/ 163 102542
 Uzupełniające technika17629
 Szkoły artystyczne ogólnokształcące
 /dające uprawnienia zawodowe/
226550 
 Policealne 424 304881
 Szkoły dla dorosłych:
 Gimnazjalne 117864 
 Zasadnicze zawodowe
1
50
15
 Licea ogólnokształcace ponadpodstawowe 71 097243
 Uzupełniające liceum ogólnokształcące 7
695
 191
 Technika  1
18
-
 Uzupełniające technika 5
222
 45
 Szkoły specjalne:
 Podstawowe412720
 Gimnazjalne
4
94
41
 Przyspasbiające do pracy
2
71
23
 Zasadnicze zawodowe dla młodzieży
1
37
16

/ łącznie ze szkołami specjalnymi
2/ łącznie z uzupełniającymi liceami ogólnokształcącymi 
3/ łącznie ze szkołami artystycznymi ogólnokształcącymi dającymi uprawnienia zawodowe

Opracowanie: Samodzielny Referat Analiz Statystyczny Urzędu Miasta Gdyni na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku

1
Szkolnictwo wyższe na terenie Gdyni
w roku akademickim 2009/2010

 Liczba uczelni  
 Liczba studentów  16 159
 Liczba absolwentów        3 084
Opracowanie: Samodzielny Referat Analiz Statystyczny Urzędu Miasta Gdyni  na podstawie danych z poszczególnych uczelni.

Podstawowe dane o szkolnictwie w roku szkolnym 2010/2011:

 Wyszczególnienie Szkoły/
Placówki
Uczniowie/
Dzieci
Absolwenci
09/10
 Wychowanie przedszkone79 6 441
       w tym przedszkola505 360 x
 Szkoły dla młodzieży:
 Podstawowe 1/ 4012 6642 289
 Gimnazjalne 2/ 316 818
2 637
 Zasadnicze zawodowe
6
783
308
 Licea ogólnokształcące 1/, 2/ 205 4391 839
 Licea profilowane217857
 Technika 3/ 183 454616
 Uzupełniające technika17722
 Policealne 394 4871 010
 Szkoły dla dorosłych:
 Gimnazjalne 119132
 Zasadnicze zawodowe
1
48
20
 Licea ogólnokształcace ponadpodstawowe 81 160176
 Uzupełniające liceum ogólnokształcące 8724 167
 Technika  1
20
1
 Uzupełniające technika 5
214
32
 Szkoły specjalne:
 Podstawowe412920
 Gimnazjalne
4
94
18
 Przyspasbiające do pracy
2
59
11
 Zasadnicze zawodowe dla młodzieży
1
35
18

1/ łącznie ze szkołami specjalnymi
2/łącznie z uzupełniającymi liceami ogólnokształcącymi
3/łącznie ze szkołami artystycznymi ogólnokształcącymi dającymi uprawnienia zawodowe

Opracowanie: Samodzielny Referat Analiz Statystyczny Urzędu Miasta Gdyni na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku


Szkolnictwo wyższe na terenie Gdyni
w roku akademickim 2010/2011

 Liczba uczelni  
    w tym wydziały zamiejcowe          3
 Liczba studentów  16 386
 Liczba absolwentów - 2009/20010     3 725
Opracowanie: Samodzielny Referat Analiz Statystyczny Urzędu Miasta Gdyni  na podstawie danych z poszczególnych uczelni.

Podstawowe dane o szkolnictwie w roku szkolnym 2011/2012:


Wyszczególnienie
Szkoły / placówki
Uczniowie / dzieci
Absolwenci 2010/11
Wychowanie przedszkolne
89
6 905
x
   w tym przedszkola
60
5 490
x
Szkoły dla młodzieży:   
  podstawowe
36
12 732
2 072
  gimnazjalne
28
6 552
2 234
  zasadnicze zawodowe
6
717
235
  licea ogólnokształcące
16
5 117
1 832
  licea profilowane
2
89
56
  technika
15
3 198
651
  uzupełniające technika
1
72
24
  szkoły artystyczne ogólnokształcące dajace uprawnienia do zawodu
2
275
67
Policealne
39
4 845
1 021
Szkoły dla dorosłych:   
  gimnazjalne
1
120
39
  zasadnicze zawodowe
1
60
13
  licea ogólnokształcące 
8
1 180
232
  uzupełniające licea ogólnokształcące
8
687
225
  technika
1
17
2
  uzupełniające technika
4
153
51
Szkoły specjalne:   
  podstawowe
4
131
17
  gimnazjalne
4
99
23
  przysposabiające do pracy
2
47
19
  zasadnicze zawodowe dla młodzieży
1
36
8
  licea ogólnokształcące
2
22
5
  uzupełniające licea ogólnokształcące
1
24
13

Opracowanie: Samodzielny Referat Analiz Statystyczny Urzędu Miasta Gdyni na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku

Szkolnictwo wyższe na terenie Gdyni
w roku akademickim 2011/2012

 Liczba uczelni   10 
    w tym wydziały zamiejcowe          3
 Liczba studentów  17 855
 Liczba absolwentów - 2010/2012     4 065
    w tym I stopnia    1 886
Opracowanie: Samodzielny Referat Analiz Statystyczny Urzędu Miasta Gdyni  na podstawie danych z poszczególnych uczelni.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Toczek
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2009
Data udostępnienia informacji: 26.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2014 10:54 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.01.2014 10:07 Aktualizacja treści Iwona Milewska
04.02.2013 12:43 Aktualizacja treści Iwona Milewska
01.02.2013 13:02 Aktualizacja treści Iwona Milewska
10.01.2013 10:25 Aktualizacja treści Iwona Milewska
03.01.2013 11:44 Aktualizacja treści Iwona Milewska
05.04.2012 10:46 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.12.2011 11:06 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.12.2011 11:00 Aktualizacja treści Iwona Milewska
22.12.2011 09:18 Aktualizacja treści Iwona Milewska
27.01.2011 09:10 Korekta Iwona Milewska
22.10.2010 15:07 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.10.2010 15:04 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.10.2010 14:47 Aktualizacja treści Iwona Milewska