Mieszkańcy - demografia


 
 Wyszczególnienie
2010 
 2011
2012
2013 2014 2015 2016 2017
 Ludność ogółem
249 461    
  248 939
 248 726
  248 042
 247 820
 247 478
246 991
246 306
 mężczyźni
 118 693
  118 335
 118 111
 117 642
117 330
 117 125
116 742
116 372
 kobiety
130 768
  130 604
 130 615
 130 400
130 490
 130 353
130 249
129 934
 Współczynnik feminizacji
 110
110
 111
 111
111
 111
112
112
 Gęstość zaludnienia
 1 846
 1 842
 1 841
 1 835
1 834
 1 831
1 828
1 823
 Małżeństwa
  1 509
 1 250
 1 122
 1 033
1 202
 1 294
1 344
1302
 na 1 000 ludności
      6,10
 5,10
 4,51
 4,20
4,85
 5,22
5,43
5,28
 Urodzenia żywe
    2 388
 2 238
 2 263
 2 150
2 233
 2 300
2 318
2 278
 na 1 000 ludności
      9,65
 9,10
 9,10
 8,70
9,01
 9,29
9,37
9,24
 Zgony
    2 301
 2 416
 2 438
 2 438
2 478
 2 519
2 583
2 739
 na 1 000 ludności
      9,30
 9,80
 9,80
 9,80
10,00
 10,17
10,44
11,11
 w tym niemowląt
   14
 10
 4
 9
6
 3
5
6
 na 1 000 urodzeń żywych
5,86
 4,50
1,77
 4,20
2,69
 1,3
2,16
2,63
 Przyrost naturalny
 87
 -178
 -175
 -288
-245
 -219
-265
-461
 na 1 000 ludności
 0,35
 -0,70
 -0,70
 -1,20
 -0,99
 -0,88
-1,07
-1,87
 Saldo migracji ogółem
  -622
 -344
 -340
 -515
-52
-23
-40
-90
 zagranicznej
54
79
49
-92
-104
 bd
30
23
 wewnętrznej
-676
-423
-389
 -423
52
81
-70
-113

Opracowanie: Wydział Strategii UM Gdyni
dane GUS

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Iwona Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Leibner-Mikolcz
Data wytworzenia informacji: 31.12.2009
Data udostępnienia informacji: 27.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2018 12:54 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
12.06.2018 12:53 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
07.05.2018 08:48 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
07.05.2018 08:47 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
07.05.2018 08:47 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
07.05.2018 08:41 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
25.01.2018 15:43 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
17.01.2018 14:53 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
17.01.2018 14:48 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
17.01.2018 10:56 Aktualizacja treści Alicja Leibner-Mikolcz
29.12.2016 14:27 Aktualizacja treści Iwona Milewska
29.12.2016 11:45 Aktualizacja treści Iwona Milewska
22.12.2016 13:28 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.08.2015 10:13 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.08.2015 10:07 Aktualizacja treści Iwona Milewska
18.08.2015 15:25 Korekta Iwona Milewska
18.08.2015 15:24 Korekta Iwona Milewska
14.07.2015 15:26 Korekta Iwona Milewska
02.07.2015 11:20 Aktualizacja treści Iwona Milewska
02.07.2015 11:08 Aktualizacja treści Iwona Milewska
26.06.2015 12:00 Aktualizacja treści Iwona Milewska
19.12.2013 12:54 Dodanie informacji Iwona Milewska
20.08.2013 11:46 Aktualizacja treści Iwona Milewska
20.08.2013 11:33 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.12.2012 13:56 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.12.2012 13:36 Aktualizacja treści Iwona Milewska
21.12.2012 13:33 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.12.2011 09:51 Aktualizacja treści Iwona Milewska
23.12.2011 11:10 Aktualizacja treści Iwona Milewska
15.11.2011 14:46 Aktualizacja treści Iwona Milewska
22.10.2010 14:04 Dodanie informacji Iwona Milewska