Dodatek energetyczny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Dodatków i Dopłat do Czynszów
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 223

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
przyjmowanie interesantów w poniedziałki i czwartki

Numer telefonu:
58 668-85-57
58 668-85-64
58 668-85-67

Fax: 58 668-85-95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
- kserokopia umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorcą energetycznym ( oryginał do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: - wniosek o ustalenie prawa do dodatku energetycznego składa się w Urzędzie Miasta Gdyni ul. 10-go Lutego 24, pokój nr 223 na II piętrze, w poniedziałki i czwartki od godz. 8:30 do 12.00 i od 12.30 do 15:30,
- na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do dodatku i wydaje decyzję
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z pu. zm.)
Inne informacje: Kryteria do otrzymania dodatku energetycznego:
- pobieranie dodatku mieszkaniowego,
- umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym,
- zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wypłata dodatku energetycznego w zależności od wyboru dokonanego we wniosku, będzie realizowana w następujący sposób:
- przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy (należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający nr rachunku bankowego)
- przelew na indywidualny rachunek bankowy u przedsiębiorcy energetycznego (należy przedłożyć do wglądu fakturę z przedsiębiorstwa energetycznego)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 01.01.2014
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2019 09:01 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
03.07.2019 13:40 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
04.04.2019 14:38 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
25.03.2019 11:23 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
21.03.2019 08:58 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
01.09.2017 11:41 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
30.06.2017 15:13 Korekta Piotr Wójciak