Sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich i tłuszczowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Znak sprawy: MOPS.DZP.322.3.36/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro, którego przedmiotem jest:
Sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich i tłuszczowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Termin składania ofert: do dnia 23.12.2019 r. do godz. 9:00.
Termin otwarcia ofert: 23.12.2019 r. godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sala spotkań nr F.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Paulina Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 13.12.2019
Data udostępnienia informacji: 13.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2019 13:56 Aktualizacja treści Paulina Wróblewska
23.12.2019 12:34 Aktualizacja treści Paulina Wróblewska
13.12.2019 14:41 Aktualizacja treści Paulina Wróblewska