Sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich i tłuszczowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

Znak sprawy: MOPS.DZP.322.9/2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 221 000 euro, którego przedmiotem jest:
 
Sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich i tłuszczowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 
Termin składania ofert: do dnia 04.12.2018 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 04.12.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie  Zamawiającego tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sala spotkań nr F.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Honorata Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Honorata Woźniak
Data wytworzenia informacji: 26.11.2018
Data udostępnienia informacji: 26.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.12.2018 13:16 Aktualizacja treści Honorata Woźniak
04.12.2018 13:08 Aktualizacja treści Honorata Woźniak
26.11.2018 15:03 Dodanie informacji Honorata Woźniak