Wydawanie duplikatów (zaświadczeń o wpisie do ewidencji/decyzji o wykreśleniu wpisu)

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Informacja, sala obsługi

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-20-10
58 668-20-11

Fax: 58 668-20-12
E-mail: politykagospodarcza@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie duplikatu, sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub do pobrania poniżej w części Druki
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
- dowód wpłaty lub kopia przelewu
Sposób załatwienia sprawy: Duplikat można odebrać osobiście w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub może być doręczony za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Do odbioru duplikatu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość.
Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie duplikatu: strona / x 5zł
- opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu Miasta (sala mieszkańców) lub dokonać przelewu na konto: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dochodów, nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 - PKO Bank Polski S.A
- w przelewie należy wskazać tutuł np. opłata skarbowa za wydanie duplikatu
Czas załatwienia sprawy: nie dłużej niż w ciągu 3 dni
Tryb odwoławczy: -
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960r. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 11.07.2007
Data udostępnienia informacji: 22.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.04.2019 09:56 Dodanie informacji Monika Antkowiak
13.06.2018 15:45 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
30.10.2017 09:09 dodanie linku do Cyfrowego Urzedu Michał Kowalski
23.05.2017 13:46 Aktualizacja treści Monika Antkowiak