ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 375m2 - cz.dz. 428 obręb 0021Oksywie Gdynia ul. Żółkiewskiego własność Gminy Gdyni

Prezydent Miasta  Gdyni informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka J.Piłsudskiego 52/54  na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430 : - wykazu nieruchomości o powierzchni 375 m2, będącej własnością  Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żółkiewskiego stanowiącej: część działki nr 428 obręb 0021 Oksywie, dla której w Sądzie Rejonowym w  Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00024351/7 - do wydzierżawienia na czas nieoznaczony  - z przeznaczeniem na rekreację – uprawę roślin. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 1365/19/VIII/P. Wykaz wywieszono przez okres 21 dni:  01.10.2019  r. do 22.10.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kutyła
Data wytworzenia informacji: 01.10.2019
Data udostępnienia informacji: 01.10.2019