Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia przy ulicy Manganowej w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 428, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1353/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 września 2019 roku, nieruchomości o powierzchni c.a. 1 100 m², położonej w Gdyni przy ul. Manganowej, oznaczonej jako część działki nr 1632 i 1679 obręb 0023 Pogórze, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00018599/2 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 10 lat, z przeznaczeniem: nieruchomość zabudowana obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 25.09.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Sylwia Dziendziołowicz
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Dziendziołowicz
Data wytworzenia informacji: 25.09.2019
Data udostępnienia informacji: 25.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.09.2019 08:51 Dodanie informacji Sylwia Dziendziołowicz