Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia przy ulicy Morskiej w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 430, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni  przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1361/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 września 2019 roku, nieruchomości o łącznej powierzchni 310 m², położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, oznaczonej jako część działki nr 2767 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej o numerze GD1Y/00089973/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony,  z przeznaczeniem  na zagospodarowanie terenu (zieleń).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Mateusz Baczewski
Ostatnio zmodyfikował: Mateusz Baczewski
Data wytworzenia informacji: 24.09.2019
Data udostępnienia informacji: 25.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.09.2019 14:03 Dodanie informacji Mateusz Baczewski