Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia przy ulicy Opata Hackiego w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 431, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1231/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 sierpnia 2019 roku, nieruchomości o powierzchni 125 m², położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego, oznaczonej jako część działki nr 1742 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017305/8 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem  na zagospodarowanie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 10.09.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Mateusz Baczewski
Data wytworzenia informacji: 10.09.2019
Data udostępnienia informacji: 10.09.2019