wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przy ul. Kościelnej

PREZYDENT MIASTA GDYNI
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.05.2019 r. nr 908/19/VIII/P w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kościelnej o pow. 294 m2, obejmującej części działek nr 1131/2, nr 1136/5, obręb 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony od 01 lipca 2019 r na rzecz dotychczasowego użytkownika.
Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 23.05.2019 r. do 13.06.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Grażyna Małecka
Ostatnio zmodyfikował: Grażyna Małecka
Data wytworzenia informacji: 21.05.2019
Data udostępnienia informacji: 24.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2019 14:58 Dodanie informacji Grażyna Małecka