Dofinansowanie kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do gdyńskiej niepublicznej placówki oświatowej lub placówki poza terenem Gminy Miasta Gdyni.

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Referat Organizacyjny Szkół
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C102

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 761-77-31

Fax: 58 761-77-03
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1.Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2.Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (o ile takie orzeczenie zostało wydane)
3.Skierowanie dziecka do placówki oświatowej w której będzie realizowało obowiązek nauki, w przypadku gdy zostało ono wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni skierowanie nie jest wymagane
4.Zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej o realizowaniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego/szkolnego lub nauki w danej placówce
Oryginalne dokumenty stanowiące załącznik nr 1,2,3 po zrobieniu kopii i poświadczeniu za zgodność są oddawane wnioskodawcy.
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ przyjmujący wniosek dokonuje weryfikacji wniosku pod względem formalno-prawnym, następnie ustala formę dowozu lub wysokość przyznanego dofinansowania w przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna: 1. art. 32 i 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz.1148, 1078)
2. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309 z późn. zm)
3. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Inne informacje: Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie za okres całego roku szkolnego to wniosek należy złożyć do 30 września. W innym przypadku przyznane dofinansowanie obejmuje okres - od miesiąca złożenia wniosku do końca roku szkolnego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Emilia Koniuszewska
Data wytworzenia informacji: 12.07.2017
Data udostępnienia informacji: 12.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2019 15:34 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
29.08.2019 08:49 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
29.08.2019 08:44 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
20.08.2019 09:43 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.08.2019 09:26 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
14.08.2019 08:11 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
13.08.2019 14:24 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
13.08.2019 14:20 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
10.04.2019 08:19 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
08.04.2019 13:35 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
15.03.2019 14:11 Zmiana podstawy prawnej Michalina Siemińska
15.03.2019 13:58 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
06.11.2018 09:09 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
11.10.2018 10:59 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
27.09.2018 15:14 Dodanie informacji Michalina Siemińska
30.10.2017 09:56 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
12.10.2017 09:46 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.07.2017 15:54 Korekta Michał Kowalski
21.07.2017 15:52 Korekta Michał Kowalski
21.07.2017 10:02 Aktualizacja treści Jan Kowalski
21.07.2017 09:55 Korekta Michał Kowalski
21.07.2017 09:52 Korekta Michał Kowalski
12.07.2017 14:56 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 14:36 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 14:35 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 14:35 Aktualizacja treści Michalina Siemińska