Gdyńskie Centrum Kontaktu

Osoba kierująca komórką: Kierownik Piotr Wiśniewski
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 211
Nr telefonu: 58 626-26-26
E-mail: p.wisniewski@gdynia.pl
Do zadań Gdyńskiego Centrum Kontaktu należy informowanie
o sprawach, którymi zajmują się miejskie jednostki organizacyjne, w szczególności
Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Zieleni.
2. W szczególności do zadań Gdyńskiego Centrum Kontaktu należy:
1) Informowanie interesantów o:
a) miejscu załatwienia danej sprawy;
b) wymaganych dokumentach;
c) sposobie załatwienia sprawy;
d) drukach i opłatach związanych z załatwieniem sprawy;
e) czasie załatwienia sprawy;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Pasieka
Data wytworzenia informacji: 06.06.2017
Data udostępnienia informacji: 23.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.10.2018 10:27 Aktualizacja treści Agnieszka Pasieka
09.10.2018 15:43 Aktualizacja treści Agnieszka Pasieka
23.08.2017 14:28 Korekta Michał Kowalski
23.08.2017 14:26 Korekta Michał Kowalski
23.08.2017 14:24 Korekta Michał Kowalski