Rozgraniczenie nieruchomości

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Geodezji i Ewidencji Adresowej
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 305

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-88-58
58 668-88-55

Fax: 58 668-85-02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
Załączniki:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
- operat techniczny z rozgraniczenia przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ODGK Urzędu Miasta Gdyni,
- dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł.
Sposób załatwienia sprawy: 1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienie geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia.
2. Dokonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z obowiązującymi przepisami.
3. Przyjęcie dokumentacji technicznej do zasobu geodezyjno - kartograficznego w Gdyni.
4. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd.

Rozgraniczenia nieruchomości nie dokonuje się w przypadku, gdy: przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne ustalone uprzednio, mogą być wznowione, na podstawie dokumentów pozwalających na określenie ich pierwotnego położenia.
W przypadku sporu co do położenia znaków granicznych, sprawę rozstrzyga sąd.
Opłaty: opłata skarbowa - 10 zł
nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
PKOBP Oddział 17 w Gdyni
Urząd Miasta Gdyni
Czas załatwienia sprawy: Zależny od terminu wykonania operatu technicznego przez geodetę i przyjęcia go do zasobu geodezyjno - kartograficznego.
Tryb odwoławczy: Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie rozgraniczenia, przekazania sprawy sądowi.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 725, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. nr 45, poz. 453)
Inne informacje: Do wysłania wniosku droga elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Drozdowska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.08.2019 13:40 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
04.04.2019 09:05 Zmiana załącznika Aleksandra Drozdowska
05.12.2018 09:33 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
05.12.2018 09:23 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
18.06.2018 13:15 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 13:50 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
25.05.2018 13:50 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
23.04.2018 11:09 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
23.04.2018 11:06 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska
30.10.2017 11:11 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
23.03.2017 08:44 Aktualizacja treści Aleksandra Drozdowska