Punkty handlu okrężnego i targowiska

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Administrowania Gruntami
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój nr 439
Tel. 58-66-88-153
        58-66-88-000 wew. 153
fax 058 66 88 502
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00
 
wymagane dokumenty- wniosek o zatwierdzenie lokalizacji stoiska handlu okrężnego lub ogródka gastronomicznego zawierające: opis i rodzaj proponowanej działalności, wielkość planowanego stoiska, przewidywany okres prowadzenia działalności, sposób usuwania odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności,

- plan sytuacyjny (szkic) wyraźnie określający lokalizację punktu handlowego lub ogródka gastronomicznego, długość i szerokość zajętego chodnika lub pobocza, odległość od innych obiektów stałych,

- w przypadku planowanej sprzedaży artykułów spożywczych należy przedstawić decyzję Inspekcji Sanitarnej, dopuszcząjącą specjalistyczny środek transportu do przewozu określonych w decyzji środków spożywczych

- aktualny odpis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzony przez organ rejestrujący nie dawniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 
sposób załatwienia sprawy- stoiska poza pasem drogowym - pisemne uzgodnienie lokalizacji stoiska handlu okrężnego,

- stoiska w obrębie pasa drogowego - zezwolenie w formie decyzji administracyjnej na zajęcie odcinka pasa drogowego w celu umieszczenia stoiska handlu okrężnego lub ogródka gastronomicznego
 
opłaty - dzienna opłata targowa - patrz stawki opłat i podatków

opłata za zajęcie pasa drogowego w przypadku umieszczenia stoiska handlu okrężnego lub ogródka gastronomicznego w obrębie pasa drogowego: zgodniez ustawą o drogach publicznych
czas załatwienia sprawydo 1 miesiąca
inne informacjeKomórki współpracujące: Zarząd Dróg i Zieleni, Wydział Architektoniczno-Budowlany, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Straż Miejska, Rady Dzielnic  
tryb odwoławczy- od uzgodnienia: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

- od decyzji: odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul.Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
 
podstawa prawna1. uchwała nr XIX/406/04 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 2004 roku ws. prowadzenia handlu okrężnego poza targowiskami na terenie Miasta Gdyni;
2. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. 2013r. poz.260 z późn.zm.);
3. uchwała nr XXIII/482/04 Rady Miasta Gdyni z 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni ( Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 25.10.2012r. poz.3343)
4. ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.849);
5. uchwała nr XXXV/735/13 Rady Miasta Gdyni z 23 października 2013r. par. 1 i 2 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości
 
druki

wniosek o udzielenie zezwolenia na lokalizację handlu okrężnego poza targowiskami lub ogródka gastronomicznego
→ do pobrania (format .doc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Makuch
Wprowadził informację: root root
Ostatnio zmodyfikował: Zbigniew Osadowski
Data wytworzenia informacji: 23.02.2006
Data udostępnienia informacji: 23.02.2006
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2016 11:09 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
28.01.2015 11:20 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
17.09.2014 11:14 Zmiana załącznika Zbigniew Osadowski
21.08.2014 12:57 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
12.09.2013 10:24 Aktualizacja treści Zbigniew Osadowski
14.03.2012 13:00 Dodanie informacji Zbigniew Osadowski