Infolinia Urzędu Miasta

Osoba kierująca komórką: Kierownik Piotr Wiśniewski
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 211
Nr telefonu:
E-mail: p.wisniewski@gdynia.pl
1. Do zadań Infolinii Urzędu Miasta należy informowanie o sprawach, którymi zajmują się miejskie jednostki organizacyjne, w szczególności Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Zieleni.

2. W szczególności do zadań Infolinii Urzędu Miasta należy:
1) Informowanie interesantów o:
a) miejscu załatwienia danej sprawy;
b) wymaganych dokumentach;
c) sposobie załatwienia sprawy;
d) drukach i opłatach związanych z załatwieniem sprawy;
e) czasie załatwienia sprawy;
f) trybie odwoławczym;
g) wpływających dokumentach;
h) wydarzeniach, akcjach, programach dla mieszkańców organizowanych w mieście;
i) danych zawartych na stronach internetowych Gdyni.
2) łączenie rozmów do pracowników Urzędu (prowadzenie centrali telefonicznej);
3) przeprowadzanie badań ankietowych, np: typu CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny);
4) koordynowanie opracowania treści do baz wiedzy, w lnfolinii w tym do bazy wiedzy Infolinii, do kart usług w Biuletynie Informacji Publicznej i platformie Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni;
5) nadzór nad platformami: Cyfrowy Urząd Miasta Gdyni i Wirtualny Urzędnik.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 06.06.2017
Data udostępnienia informacji: 23.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.08.2017 14:28 Korekta Michał Kowalski
23.08.2017 14:26 Korekta Michał Kowalski
23.08.2017 14:24 Korekta Michał Kowalski